Üç Anadolu Efsanesi
Köroğlunun Meydana Çıkışı / Karacaoğlan / Alageyik
975 418 366 X
Paperback 218 pages

Yaşar Kemal'in, üç büyük halk masalını yeni bir anlatımla dile getiren Üç Anadolu Efsanesi adlı yapıtı ilk olarak 1967 yılında yayımlandı.
İlki Köroğlu'nun meydana çıkışını anlatan bir destan kolu, ikincisi Karacaoğlan'ın halkın dilinde biçimlenmiş yaşamı, üçüncüsü Anadolu'nun çok yaygın bir efsanesidir.