Background
Turkiye.ekonomi.tarihi
Türkiye Ekonomi Tarihi
books
978 605 0068 06 1
Turkish • Paperback • 272 pages

Türkiye yıllardır bölgesel ve küresel düzlemde kendisini aşmaya çalışıyor. Batılılaşma çabaları iki yüz yıldır ülkenin kaderini çiziyor. Batılılaşmanın en önemli bileşenlerinden birisi ekonomik refah düzeyidir. Peki Türkiye, kendisine koyduğu izlek doğrultusunda ekonomide istediği sonuçları alabildi mi? Nerelerde tökezledi, hangi konularda başarılı oldu? İnsanlığın en büyük gelişmeleri gösterdiği yirminci yüzyıldan hangi ekonomik sonuçlarla çıktı? Avrupa ve Asya arasında bir köprü olan bu stratejik ülke yirmi birinci yüzyılı nasıl bir ekonomiyle karşılıyor? Bu çalışma, tüm yirminci yüzyıl boyunca Türkiye'nin ekonomide nasıl bir seyir izlediğini araştırıyor, yirmi birinci yüzyılda Türkiye'nin ne yapması gerektiğine ışık tutuyor.