Background
Sozde.kizlar
Sözde Kızlar
books
975 437 050 8
Turkish • Paperback • 231 pages

Mütâreke döneminin bunalımlı günlerinde, babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen bir genç kızın macerası çerçevesinde, yüksek tabakanın içinde bulunduğu ahlâki çöküşü ele alır. Peyami Safa'nın ilk romanlarındandır. Yazılışı eski olmakla beraber, konu günümüzde de tazeliğini korumaktadır. Bugünün kızlarını, onları mes'ud yahut bedbaht edebilecek hususları birer ibret levhası şeklinde yansıtmaktadır.