Background
Namazin.sirlari
Namazın Sırları
Esrârü's Salat
books
978 975 8514 93 6
Turkish • Paperback • 184 pages

Allahu Teala Kelâm-ı Kadîminde, insanları ve cinleri Kendisini tanımaları ve îbadet etmeleri için yarattığını kesin bir şekilde bildirmektedir. Yine Yüce Kitabımızda elliden fazla âyette namaz emredilmektedir. Namaz, en büyük ibâdettir, farz-ı ayndır. Peygamber aleyhissalatü vesselâm Efendimiz günde beş vakit namazı ölünceye kadar büyük bir dikkat ve itina ile kılmışlar, ümmetine "Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece kılınız." buyurmuşlardır. "Namaz mü'minin mi'racıdır." (hadîs), "Gözümün nuru namaz" (hadîs)... Şuurlu ve sâdık mü'minler hayatı günde beş kez namazla durdurmalıdır. Namazı terk ve ihmal eden Müslüman toplum iflâh olmaz, necat bulmaz. Peygamberimiz "Namaz dinin direğidir, onu kim dosdoğru kılarsa dinini doğrultmuş (ayakta tutmuş) olur, kim de onu terk ederse dinini hedm etmiş (yıkmış) olur" buyurmuştur. Şehvetlerine uyan kötü toplumlar namazı terk ederler. Biz Müslümanlar, dünyada izzet ve hürriyet bulmak, âhiret hayatında ebedî mutluluğa nâil olmak istiyorsak namazlı olmalıyız, namaza büyük önem vermeliyiz; bu ibadeti zahirî ve bâtınî şartlara riayet ederek dosdoğru kılmalıyız. Altıncı Hicrî asrın müceddidi Hüccetü'l-İslâm Zeynü'd-din İmam Gazalî elinizdeki bu kitapta namazın bilhassa iç şartlarını ve esrarını (sırlarını ve gizemini) işlemekte ve gözleri perdelenmemiş, kulakları tıkanmamış, kalpleri nasırlanıp mühürlenmemiş insanlara hidâyet ve selâmet yolunu göstermektedir. İbret ve ders alan mü'min kullara müjdeler olsun.