İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
975 992 008 5
Paperback 288 pages

Günümüz Türkiye'sinin sorunlarını ve dinamiklerini kavramak, ülkenin dünya konjonktüründeki yerini olan açıklığıyla görebilmek için başvurulabilecek en vazgeçilmez kaynak, 19. Yüzyıl'da Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı serüvendir.
İlber Ortaylı, bu çalkantılı çağı olağanüstü bir hâkimiyetle enine boyuna katetmekle kalmıyor, bunu yaparken, pek az uzmanda rastlanabilecek güçlü bir üslup, akıcı bir anlatım kullanarak okurunu sürüklemeyi de başarıyor.
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, tek kelimeyle bir başyapıt.