Hıristiyanlığa Reddiye
975 8514 98 4
Paperback 140 pages

Abdullah et-Tercüman, aslen Mayorka adasına mensup bir katolik-fransisken papazı iken, müslümanlığı kabul etmiş ve gerçeğe hizmet için "Tuhfetü'l-Erîb (Lebib) fi'r-Reddi 'alâ Ehli's-Salib" adlı bu eseri yazarak eski dindaşlarını Hak Din İslâmiyet'e çağırmıştır... Yahudilerin Hz.İsa'yı reddetmeleri neyse, Hıristiyanların Hz. Muhammed'i inkar etmeleri aynı şeydir. Bütün peygamberler usülde (temelde) aynı dini getirmişlerdir. O da, tevhid ve Allah'a teslimiyet dinidir. Hiçbir hak dinde teslis olamaz. Nitekim Barnaba İncili'nde Hz. İsa Efendimizin tebliğ ettiği dinin tevhid dini olduğu ve kendisinden sonra Paraklit'in (Ahmed adlı peygamberin) gelerek insanlığı Allah'ın birliğine çağıracağı sarahaten yazılmaktadır. Tarih ve arkeoloji sahasındaki son buluşlar ve araştırmalar da Hz. İsa konusunda İslâm'ın söylediklerinin doğruluğunu isbat etmektedir. O -hâşâ- tanrı değil, ama büyük bir Resûldür. Âhir zamanda dünyaya tekrar geleceği zaman, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve müslümanların arasında olacaktır. (Kitabın sonuna önemli ek bilgiler ilave edilmiştir.)