Background
Hacli.seferleri
Haçlı Seferleri
books
975 470 603 4
Turkish • Paperback • 80 pages

X. yüzyılın sonlarında Selçuk Türkleri ile Bizanslılar arasındaki Malazgirt Savaşı ile başlayan, 1097-1270 yılları arasındaki yaklaşık iki yüzyıllık Haçlı Seferleri ile süren, 1453'te İstanbul'un Fethi ile sona eren gelişmeler, bugünkü dünyamızın şekillenişini etkiledi. Nomiku'nun Haçlı Seferleri kitabı, daha önce yayımladığımız, Karalidis'in Romanos Diogenis, Francis'in Şehir Düştü adlı eserleriyle birlikte, bu çarpıcı gelişmeleri ele alan bir tarih üçlemesi oluşturuyor ve olayları bir de "karşı taraf"ın gözüyle okumamızı sağlıyor. H.A. Nomiku'nun eseri, aradan geçen yüzyılların silikleştirdiği konuyu yeni ve kendine özgü bir anlayışla ele alıyor. Yazar vardığı sonuçları gerçek ve geçerli belgelere oturtuyor, Doğu ve Batı, İslâm ve Hıristiyan dünyaları arasında Haçlı Seferleri'nden bugüne kadar süregelen ve bir türlü kapanmayan derin ve korkutucu uçurumun oluşumuna ışık tutuyor. Bu önemli eseri Ahmet Yaşar Ocak'ın önsözüyle sunuyoruz.