Dönemeçte
975 437 049 4
Paperback 248 pages

DÖNEMEÇTE Türkiye'nin çok partili döneme geçiş yıllarını anlatıyor. Tarık BUĞRA KÜÇÜK AĞA' Kurtuluş Savaşı'na bir küçük şehirden bakmıştı. Bu romanda da bir başka büyük olaya gene bir küçük şehirden ve küçük şehir insanlarının iyi bildiği dünya görüşlerine, kültürlerine, törelerine göre bakıyor; bin yıllık "yönetici-halk" ilişkisinde bu önemli dönemecin tedirginliklerini, umutlarını, ince hesaplarını ve sebep olduğu toplumsal ve kişisel değişiklikleri bu açıdan anlatıyor.

Aydınlarla halk ilişkisi.. bu iki kesimden alınan tiplerin canlılığı... çevrenin derinleme gerçekliği.. bu günlerimizi hazırlıyan olayların sergilenişi.. birbirleriyle çatışan tutkular.. ve aşk: DÖNEMEÇTE beğendiğiniz romanların arasında özel bir yer tutacaktır.