Background
Din.tahripcileri
Dini Tâmir Davasında Din Tahripçileri
books
975 8514 53 9
Turkish • Paperback • 383 pages

Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Düzceli Zahid Kevserî efendilerin yolundan giden merhum Üstad Ahmed Davutoğlu, yayınlandığı zaman fırtınalar kopartan bu eserinde dine hizmet iddiasıyla ortaya atılan birtakım yenilik, bid'at ve yersiz içtihadların hizmet değil tahrip olduğunu iddia ve isbat etmektedir. Maalesef son otuz yıl içinde Türkiye Müslümanların kafalarını karıştıracak, Kur'an'a ve Sünnet'e dayalı sahih İslâm itikadını zedeleyecek ve Ümmet-i Muhammed'i çıkmaz sokaklara sokup enerjisini boşa harcatacak lüzumsuz, hatta zararlı iddialar, tezler, teklifler ortaya atılmıştır. Ünlü Ezher üniversitesinde tahsil görmüş gerçek bir fakih ve din bilgini olan merhum Üstad Ahmed Davudoğlu'nun şimdiye kadar defalarca basılan bu kitabı Müslümanlara orta ve doğru yolu göstermektedir.