Denemeler
975 406 081 9
Paperback 375 pages

Cem Yayınevi, Sabahattin Eyuboğlu'nun güzel Türkçesiyle dilimize kazandırdığı «Denemeler»in yeni basımını kıvançla sunar. Bu seçmeler için Sabahattin Eyuboğlu ilk basımın önsözünde, «Montaigne'den yapılacak her seçme, ister istemez, eksik ve keyfi olacaktır... Montaigne'in bahçesinden her geçişte insan çok değişik demetler yapabilir,» diyordu. Dördüncü basımın önsözünde de şunu belirtiyordu: «Cem Yayınevi'ne hazırladığım bu son baskı için Montaigne'in bahçesinde bir hayli dolaştım yeniden. Neden derlemediğime şaştığım ne yapraklar buldum ve bir kez daha anladım ki insan gibi tükenmez bir maden bu Denemeler.» Böylece ilk basımlara göre bir misli fazlasıyla 130'u aşkın denemenin yer aldığı bu eşsiz yapıtın yeni basımını sunuyoruz.