Background
Cumbadan.rumbaya
Cumbadan Rumbaya
books
975 437 256 X
Turkish • Paperback • 414 pages

Karagümrüklü Cemile... Delişmen ve dürüst... Kenar mahalle insanının yoksulluğunu, "alafrangalık" özlemini, kötüye ve çirkine yiğitçe direnişini temsil ediyor. "Cumba" mahallesini, "Rumba" Şişli Sosyetesini. Geleneklerinden kopmamış Türk insanının bu sosyete içindeki gülünçlük ve şaşkınlığını, iki dünya arasındaki farklı değer hükümlerini, bocalamaları ve huzursuzlukları roman boyunca okuyucuya da yaşatan bir "Server Bedi" (Peyami Safa) eseri.