Cânân
975 437 080 X
Paperback 229 pages

Cânân romanında, tutkuların baskısıyla bir takım vaatler ve geçici hevesler peşinde koşan, bu uğurda, bazı kutsal değerleri zedelemeyi göze alan insanların, sonuçta nasıl bir hüsrana ve pişmanlığa uğradığı anlatılır.