Bir Tereddüdün Romanı
975 437 026 5
Paperback 211 pages

Peyami Safa'nın romancılığında bir merhaledir. Buna, "Fatih-Harbiye"den "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Yalnızız"a bir geçiştir diyebiliriz. Konu, cemiyetimizin içinde çalkalandığı kültür buhranıdır. Garp'la Şark arasında değerleri ve bütün bir yaşayış tarzıyla bir seçim yapmak mecburiyetinden doğan bunalımlar, dengesizlikler romanın kadın kahramanına aksettirilerek verilmiştir. Rûhî tahlîller bu çerçeve içinde derinleştirilir.